Умови надання послуг

Останнє оновлення: 15 вересня 2023 р.

Зазначені нижче умови надання послуг є публічною офертою та містить усі істотні умови договору про надання доступу до програмного забезпечення за моделлю Saas (далі – Договір) між ТОВ «ЮСПЕЙСІ» (надалі — Провайдер) з однієї сторони, та вами (далі — Замовник), у подальшому разом – Сторони, а кожен окремо — Сторона.

Ця публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися зазначеними нижче послугами і мають технічну можливість одержання таких послуг.

Реєстрація Замовником облікового запису на вебсайті https://ua.uspacy.partners є повним та безумовним прийняттям (акцептом) Замовником усіх умов цієї публічної оферти, і Договір вважається укладеним з моменту створення Вашого облікового запису на вебсайті https://ua.uspacy.partners.

Погоджуючись з умовами цієї публічної оферти, Замовник або його уповноважений представник, підтверджує і гарантує наступне:

 • Замовник або його уповноважений надав достовірні дані, що ідентифікують Замовника, при реєстрації облікового запису на вебсайті https://ua.uspacy.partners.
 • Замовник або його уповноважений представник укладає Договір добровільно, ознайомився з усіма умовами Договору, повністю розуміє усі умови Договору, повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору.
 • Замовник володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору. Якщо фізична особа приймає умови цієї публічної оферти від імені юридичної особи, то така фізична особа підтверджує, що вона має повноваження укладати договори від імені цієї юридичної особи, і Замовником за цим Договором є ця юридична особа. Якщо фізична особа, яка приймає умови цієї публічної оферти від імені юридичної особи, не має повноваження укладати договори від імені цієї юридичної особи, то така особа не повинна приймати умови цієї публічної оферти.
 • Замовник не є резидентом російської федерації та/або резидентом республіки білорусь, а також що на Замовника не розповсюджуються санкції, запроваджені урядами України, ЄС та/або держав-членів ЄС, Великобританії, США.
 • Замовник не знаходиться на території російської федерації та/або республіки білорусь, та/або тимчасово окупованих територіях України — Автономній Республіці Крим, окремих регіонах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
 • Серед учасників, акціонерів, кінцевих бенефіціарних власників та/або осіб, які мають контроль над Замовником, відсутні резиденти російської федерації та/або резидентів республіки білорусь, а також що на зазначених осіб та/або їх керівників або членів органів управління не розповсюджуються санкції, впроваджені урядами України, ЄС та/або держав-членів ЄС, Великобританії, США.

Якщо будь-що із зазначених підтверджень та гарантій виявиться таким, що не відповідає дійсності станом на дату укладення цього Договору, або обставини зміняться після укладення Договору таким чином, що будь-що із зазначених підтверджень та гарантій перестане відповідати дійсності, Провайдер має право у визначений Провайдером строк припинити цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення на електронну пошту Замовника та Провайдер має право на компенсацію збитків, завданих порушенням зазначених підтверджень та гарантій.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  У цілях уникнення непорозумінь при тлумаченні тексту цього Договору сторони дійшли згоди щодо наступних визначень:

  1. Saas (Software as a Service, програмне забезпечення як послуга) — модель надання Замовнику доступу до Програмного забезпечення за допомогою браузерів або клієнтського програмного забезпечення.
  2. Клієнтське програмне забезпечення — це сукупність програмних компонентів, що забезпечують доступ до ресурсів, розміщених на сервері Провайдера.
  3. Програмне забезпечення — комп’ютерна програма «Uspacy», її перша версія та всі подальші версії, усі подальші зміни, додатки, застосунки, доповнення та оновлення до неї, яка представлена в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, у тому числі вихідного тексту, баз даних, візуальних та аудіо творів, інших компонентів, включених до складу зазначеної комп’ютерної програми, яка призначена для комплексної організації та автоматизації внутрішніх процесів компаній, що включає, але не обмежується, забезпечення комунікації та спільної роботи команди людей, постановку та контроль виконання робочих завдань, управління відносинами з клієнтами (CRM), а також будь-яка документація щодо роботи цієї комп’ютерної програми.
  4. Провайдер — ТОВ «ЮСПЕЙСІ» (код ЄДРЮОФОП: 44672033), що є власником виключних майнових прав на Програмне забезпечення.
  5. Замовник – будь-яка юридична особа або будь-яка фізична особа – підприємець або будь-яка фізична особа, яка беззастережно і повно прийняла умови цієї публічної оферти та є власником облікового запису на вебсайті https://ua.uspacy.partners.
  6. Користувач — фізична особа, уповноважена Замовником здійснювати доступ до Програмного забезпечення з використанням Простору Замовника відповідно до цього Договору та тарифного плану.
  7. Обліковий запис — сукупність даних з унікальним ідентифікатором (логін/пароль або спеціальний API-ключ), які дозволяють ідентифікувати, автентифікувати та авторизувати Замовника та забезпечують доступ Замовника до Програмного забезпечення. Обліковий запис створюється Замовником за допомогою Програмного забезпечення та належить Провайдеру. Обліковий запис дозволяє Замовнику здійснювати дії, що зокрема включають наступне: авторизація (автентифікація) Замовника у Програмному забезпеченні, керування доступом до Програмного забезпечення, доступ до налаштувань, статистичних показників та інших даних про використання Замовником Програмного забезпечення. Будь-яка особа, яка повідомила Провайдеру інформацію, що служить цілям ідентифікації Замовника (наприклад: відповіді на контрольні питання, смс-коди, дзвінки з перевірених (або на перевірених) номерів телефону тощо) або використовує правильні дані Облікового запису при використанні Простору, вважається особою, уповноваженою Замовником на вчинення від імені Замовника всіх дій у Просторі, та зазначені дії визнаються діями Замовника.
  8. Простір — непублічний розділ Програмного забезпечення, за допомогою якого групуються функціональні компоненти Програмного забезпечення, Контент, Компоненти третіх осіб для їх спільного відображення та використання в одному доменному імені mycompany.uspacy.ua (або персональному окремому домені, якщо ця функція доступна), яке використовується для ідентифікації Простору.
  9. Тарифний план — це інформація про умови, вартість та строки надання доступу до Програмного забезпечення в залежності від переліку функціональних можливостей Програмного забезпечення. Тарифні плани розміщуються на вебсайті https://uspacy.ua/prices/.
  10. Партнер — третя особа, учасник партнерської програми Провайдера, який уповноважений Провайдером на продаж Послуг Замовникам і виставляє рахунки таким Замовникам напряму.
  11. Послуги — це послуги з надання доступу до Програмного забезпечення за моделлю SaaS та  підтримки на умовах цього Договору.
  12. Підтримка — заходи, що здійснюються Провайдером у встановлених ним межах та обсягах для забезпечення функціонування Програмного забезпечення, що включає консультування з питань користування функціональними компонентами та/або можливостями Програмного забезпечення, доступ до документації, яка описує роботу Програмного забезпечення, будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення, усунення недоліків та виправлення помилок, та/або розширення функціоналу Програмного забезпечення.
  13. Компоненти третіх осіб — комп’ютерні програми, послуги, вебсайти, інформація та реклама, що належать третім особам і можуть використовуватися Замовником при використанні Програмного забезпечення.
  14. Контент — будь-яка інформація, яка завантажена у Простір Замовника або згенерована під час використання Послуг у Просторі Замовника.
 2. ПОСЛУГИ
  1. Провайдер надає Замовнику доступ до Програмного забезпечення за моделлю Saas на умовах цього Договору (надалі — Послуги)
  2. Доступ до Програмного забезпечення здійснюється за допомогою мережі інтернет через та мобільні застосунки або інші програми, що використовують вебпротоколи.
  3. Замовник отримує доступ до Програмного забезпечення шляхом реєстрації та створення Простору на вебсайті https://ua.uspacy.partners.
  4. Найменування та обсяг функціональних компонентів та/або можливостей Програмного забезпечення, доступних Замовнику, кількість користувачів, вартість та строк доступу до Програмного забезпечення, інші умови визначаються згідно тарифного плану, що обирається Замовником.
  5. Замовник отримує доступ до Програмного забезпечення автоматично після створення Простору на вебсайті https://ua.uspacy.partners.
  6. Здійснення оплати є повним та безумовним прийттям (акцептом) Замовником умов оплаченого тарифного плану.
  7. Тестовий доступ до Програмного забезпечення може надаватися Замовнику з ознайомлювальною метою без виплати винагороди на умовах та протягом строку, визначених Провайдером в односторонньому порядку згідно із спеціальним тарифом або спеціальною пропозицією, розміщених на вебсайті https://ua.uspacy.partners.
  8. Тарифні плани є невід’ємною частиною цього Договору, і умови тарифного плану, обраного Замовником, є обов’язковими для Замовника.
  9. Провайдер має право змінювати умови тарифних планів на свій розсуд у будь-який час шляхом опублікування змінених тарифних планів на вебсайті https://uspacy.ua/prices/.
  10. Зміна Провайдером умов та/або функціональних можливостей Програмного забезпечення згідно з тарифними планами не призводить до зміни вартості тарифного плану, оплаченого Замовником.
  11. Доступ до Програмного забезпечення може бути надано на вебсайтах, які належать Провайдеру у інших доменних зонах. За письмовим запитом Замовника і згодою Провайдера Простір Замовника може бути перенесено з вебсайту, зареєстрованого в одній доменній зоні, до вебсайту, зареєстрованого в іншій доменній зоні, лише один раз. Якщо найменування Простору зайняте на вебсайті, на який здійснюється перенесення, то Замовник може обрати інше найменування для Простору. Оскільки умови надання послуг, вартість послуг та склад тарифних планів можуть відрізнятися у різних доменних зонах, то Замовник має безумовно погодитися з умовами надання послуг у новій доменній зоні.
 3. ПІДТРИМКА
  1. Замовник має право на отримання від Провайдеру безкоштовної документації, а також технічної та консультаційної підтримки з питань, пов'язаних з функціонуванням Програмного забезпечення згідно з умовами тарифного плану.
  2. Для здійснення підтримки Провайдер має право запрошувати від Замовника надання інформації щодо даних облікового запису, технічних характеристик обладнання та іншу необхідну інформацію.
  3. Для забезпечення Підтримки Провайдер має право залучати третіх осіб.
 4. ДОСТУП ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. РЕЄСТРАЦІЯ
  1. Для доступу до Програмного забезпечення Замовнику необхідно створити Простір шляхом реєстрації на вебсайті https://ua.uspacy.partners.
  2. Замовник погоджується з тим, що у разі створення Простору фізичною особою від імені юридичної особи, така особа вважається наділеною повноваженнями на вчинення від імені юридичної особи всіх юридичних та фактичних дій (у тому числі на прийняття умов цього Договору), та її дії в Просторі визнаються діями безпосередньо юридичної особи Замовника. Питання доступу до Простору вирішуються виключно між Замовником та його представником.
  3. Під час реєстрації Замовник зобов'язаний заповнити форму реєстрації та надати достовірну інформацію про себе і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. 
  4. Під час реєстрації Замовник самостійно визначає логін (унікальне ім'я) у вигляді адреси електронної пошти та самостійно створює пароль для доступу до Програмного забезпечення з подальшим створенням окремого Простору для взаємодії з Програмним забезпеченням.
  5. Провайдер вправі заборонити використання певних найменувань Просторів, а також встановити вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи та ін.).
  6. Ідентифікація Замовника Провайдером здійснюється на підставі адреси електронної пошти, вказаної Замовником в якості логіну під час реєстрації. Замовник зобов’язаний вказати адресу електронної пошти, що перебуває у його безумовному доступі та користуванні. 
  7. Якщо Замовник надає недостовірну інформацію, або у Провайдера є підстави вважати, що надана їм інформація є неповною або недостовірною, Провайдер має право заблокувати або видалити Простір Замовника.
  8. Замовник самостійно не несе відповідальності за безпеку (стійкість до вгадування) вибраного ним пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля.
  9. Замовник самостійно несе відповідальність за всі діяння (дії або бездіяльність), які вчинені з використанням облікового запису Замовника, включаючи випадки добровільної передачі або недотримання конфіденційності даних для доступу до облікового запису Замовника третім особам на будь-яких умовах (у тому числі на підставі договорів). При цьому всі дії щодо використанням Програмного забезпечення з використанням облікового запису Замовника вважаються вчиненими самим Замовником, за винятком випадків отримання Провайдером повідомлення від Замовника, направленого в порядку, передбаченому в п. 4.10 цього Договору, про несанкціонований доступ до Програмного забезпечення з використанням облікового запису Замовника або про будь-які порушення (підозру про порушення) конфіденційності пароля Замовника.
  10. Замовник зобов'язаний негайно повідомити Провайдера про будь-які випадки несанкціонованого доступу до Програмного забезпечення з використанням облікового запису Замовника та/або про будь-які порушення (підозру про порушення) конфіденційності свого пароля.
  11. Провайдер не відповідає за втрату даних Замовника, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть виникнути через порушення Замовником положень цієї частини Договору.
 5. ОПЛАТА
  1. Вартість послуг за цим Договором визначається у тарифних планах, актуальна інформація про які опублікована на вебсторінці https://uspacy.ua/prices/
  2. Послуги за платним тарифними планами підлягають оплаті Замовником на умовах 100% передоплати за період, який обраний відповідно до тарифного плану.
  3. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу способами, які доступні на вебсайті https://ua.uspacy.partners. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.
  4. Якщо на момент придбання Послуг діють акційній пропозиції, знижки або інші спеціальні умови оплати (далі — знижки), то такі знижки не сумуються по відношенню до базової вартості Послуг, встановленої Тарифним планом, та застосовуються послідовно. У деяких випадках одні спеціальні умови можуть тимчасово призупиняти дію інших, що завжди зазначається в повідомленні про особливі умови придбання.
  5. Здійснюючи першу оплату, Замовник надає згоду та уповноважує Провайдера на отримання автоматичних платежів відповідно до графіка платежів згідно з тарифним планом, обраним Замовником, якщо обраний Замовником спосіб платежу дозволяє автоматичне списання. Замовник може в будь-який момент скасувати автоматичні платежі або змінити спосіб оплати у розділі налаштувань свого Простору. Провайдер не отримує і не зберігає жодних платіжних даних Замовника, а лише ініціює такі оплати. Кошти, отримані Провайдером в порядку автоматичних платежів, не підлягають поверненню.
  6. Датою початку надання послуг за платним тарифними планами є день надходження від Замовника коштів на розрахункових рахунок Провайдера або особи, уповноваженої Провайдером на отримання оплати за Послуги.
  7. У випадку спливу строку доступу до Програмного забезпечення згідно з платним тарифним планом, обраним Замовником, та несплати Замовником Послуг за платним тарифним планом, доступ Замовника до Програмного забезпечення приводиться у відповідність до умов безкоштовного тарифного плану з усіма його обмеженнями.
  8. Кошти, оплачені Замовником за Послуги Провайдера, не підлягають поверненню Замовнику, окрім випадків, передбачених цим Договором.
  9. Якщо Замовник купує Послуги через Партнера, застосовуються умови оплати, погоджені  між Партнером та Замовником.
  10. Замовник може змінити обраний тарифний план на інший або змінити умови обраного тарифного плану (кількість користувачів або строк доступу до Програмного забезпечення) у розділі Простору «Тариф і оплата».
   При переході на дорожчий тарифний план або при збільшенні вартості обраного тарифного плану (збільшення кількості користувачів і/або строку доступу) Замовнику необхідно сплатити повну вартість новообраного тарифного плану. За рахунок невикористаної частини попереднього тарифного плану збільшується строк доступу до Програмного забезпечення за новообраним тарифним планом згідно з перерахунком Провайдера. Зміна тарифного плану або умов тарифного плану здійснюється одразу після отримання оплати Провайдером.
   При переході на тарифний план меншої вартості, оплачені Замовником кошти не підлягають поверненню, і Замовник погоджується, що за рахунок різниці вартості здійснюється автоматичне подовження строку доступу Замовника до Програмного забезпечення на змінених умовах. Інформація про оновлений строк доступу до Програмного забезпечення відображається у розділі Простору «Тариф і оплата».
   Перехід Замовника на новообраний тарифний план або на змінені умови обраного тарифного плану призводить до припинення дії попереднього тарифного плану або попередніх умов обраного тарифного плану. Замовник не може використовувати Послуги на умовах кількох різних тарифних планів одночасно.
 6. ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ
  1. Фактом належного надання Провайдером Послуг вважається дата активації доступу до Програмного забезпечення відповідно до обраного Замовником платного тарифного плану, що підтверджується надсиланням Провайдером на електронну пошту Замовника відповідного електронного акту, яке містить обов’язкові реквізити первинного документу. Замовник може використовувати зазначений електронний акт для цілей бухгалтерського та податкового обліку.
  2. На вимогу Замовника з метою підтвердження факту належного надання Провайдером доступу до Програмного забезпечення  Сторони можуть складати відповідні акти в електронній формі за допомогою системи електронного документообігу.
  3. Не використання Замовником Послуг не впливає на факт належного надання Провайдером Послуг.
 7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  1. Провайдер є власником виключних майнових прав на Програмного забезпечення. Провайдер підтверджує, що володіє необхідним обсягом виключних майнових прав інтелектуальної власності на Програмне забезпечення для надання доступу до Програмного забезпечення та виконання цього Договору.
  2. Доступ Замовника до Програмного забезпечення здійснюється без надання Замовнику копії Програмного забезпечення. Згідно із цим Договором Замовник не набуває жодних виключних майнових прав на Програмне забезпечення, включаючи право відтворювати, тобто здійснювати виготовлення примірників (копій) Програмного забезпечення в будь-якій формі, змінювати, розповсюджувати, публічно демонструвати чи публічно показувати Програмне забезпечення, яке використовується для надання Послуг, або будь-яких інших прав щодо Програмного забезпечення, які прямо не вказані у цьому Договорі. Провайдер зберігає за собою всі виключні майнові права на Програмне забезпечення, яке використовується для надання Послуг. 
  3. Вихідні коди Програмного забезпечення (в тому числі їх частини) та алгоритми його роботи є комерційною таємницею Провайдера, доступ до якої заборонений Замовнику та третім особам.
  4. Будь-які дії Замовника щодо Програмного забезпечення, які прямо не дозволені в цьому Договорі, є забороненими, та їх вчинення Замовником є порушенням виключних майнових прав інтелектуальної власності Провайдера на Програмне забезпечення, що є достатньою підставою для розірвання цього Договору та/або вжиття заходів захисту порушених прав та законних інтересів Провайдера.
  5. Торговельні марки, права на які належать Провайдеру, заборонено  використовувати у зв’язку з будь-яким товаром чи послугою без попередньої письмової згоди Провайдера.
 8. СТРОК ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір є укладеним з моменту створення облікового запису Замовника на вебсайті https://ua.uspacy.partners.
  2. Цей договір діє з моменту укладення доки його не буде припинено у порядку, визначеному в цьому розділі Договору.
  3. Кожна із Сторін має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку без зазначення причини шляхом повідомлення про це іншу Сторону в письмовій (електронній) формі не пізніш за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення. У такому випадку Договір припиняє свою дію на 31 (тридцять перший) календарний день після отримання однією Стороною повідомлення про припинення Договору іншою Стороною.
  4. Замовник має право видалити свій Простір. У цьому випадку Договір припиняється з моменту видалення Замовником Простору. 
  5. У разі припинення Договору Замовником або відмови Замовника від Тарифного плану, кошти, оплачені Замовником за послуги Провайдера, не підлягають поверненню Замовнику незалежно від фактичного користування Послугами Замовником та причини припинення Договору Замовником або відмови Замовника від Тарифного плану.
  6. Провайдер має право призупинити надання доступу до Програмного забезпечення на визначений Провайдером строк або видалити Простір Замовника та припинити дію цього Договору в односторонньому порядку у визначений Провайдером строк без відшкодування Замовнику вартості оплачених Послуг, будь-яких витрат та збитків, шляхом повідомлення про це Замовника в письмовій (електронній) формі з таких підстав:
   1. Здійснення Замовником або будь-яким користувачем Замовника дій, які на думку Провайдера (а) становлять загрозу безпеці функціонування Програмного забезпечення або (б) можуть призвести до відповідальності Провайдера, або (в) є або можуть бути шахрайським (г) порушують чинне законодавство.
   2. Замовником або будь-яким користувачем Замовника порушено будь-яке положення цього Договору.
   3. Розголошення Замовником або будь-яким користувачем Замовника конфіденційної інформації третім особам незалежно від наявності або відсутності у Провайдера фактичних збитків, спричинених таким розголошенням.
   4. Несанкціонований доступ Замовником або будь-яким користувачем Замовника до комерційної таємниці Провайдера.
   5. Порушення Замовником або будь-яким користувачем Замовника підтверджень та  гарантій, наданих при укладанні цього Договору.
   6. Припинення або зміна умов надання Провайдеру третіми сторонами стороннього програмного забезпечення, сервісів та технологій, що використовуються для функціонування Програмного забезпечення. 
   7. Здійснення Замовником доступу до Програмного забезпечення у заборонених законом цілях або в цілях, які порушують права третіх осіб.
   8. Зміна чинного законодавства або нормативно-правових актів державних органів, що впливають на Провайдера та/або його афілійованих осіб, у зв'язку з чим забезпечення доступу до Програмного забезпечення стає неможливим або надмірно утрудненим.
   9. Замовником не використовується Програмне забезпечення та не було здійснено доступу до Простору через обліковий запис протягом 180 днів безперервно на умовах безкоштовного тарифного плану.
  7. Наслідки припинення Договору:
    1. Припинення доступу Замовника до Програмного забезпечення.
    1. Припинення прав та обов’язків Сторін, окрім зобов’язань, зазначених у розділах 7, 11, 12, 13, 14, 16 цього Договору.
    1. Усі дані та Контент Замовника, які перебувають у володінні або контролі Провайдера, підлягають анонімізації або видаленню Провайдером без можливості відновлення, окрім випадків, коли збереження даних Замовника вимагається законодавством.
  8. У разі припинення Договору Провайдером з причин інших, ніж зазначено у пункті 8.6 цього Договору, Замовник має право на повернення йому коштів, сплачених Замовником за Послуги, з вирахуванням плати за Послуги за період дії Договору. Розрахунок щоденної плати за Послуги є наступним: вартість тарифного плану / строк дії тарифного плану у календарних днях. Повернення коштів провадиться на підставі оригіналу письмової заяви тим способом, яким було здійснено платіж. До заяви мають бути додані документи, що ідентифікують Замовника. Повернення коштів у готівковій формі не здійснюється. Повернення коштів на користь третьої особи на прохання Замовника не проводиться. 
 9. ЗМІНА ДОГОВОРУ
  1. Провайдер має право вносити будь-які зміни та доповнення до цього Договору в односторонньому порядку в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію цього Договору на вебсторінці https://ua.uspacy.partners/terms-of-service/. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на вебсторінці https://ua.uspacy.partners/terms-of-service/, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Замовник зобов’язується періодично переглядати актуальну редакцію Договору. Якщо після спливу 5 (п'яти) календарних днів після розміщення нової редакції Договору на вебсторінці https://ua.uspacy.partners/terms-of-service/ Замовник продовжує користуватися Програмним забезпеченням Провайдера, не направив повідомлення про припинення цього Договору або не видалив свій Простір, то це означає, що Замовник повністю і беззастережно погоджується на надання йому доступу до Програмного забезпечення на відповідних змінених або доповнених умовах Договору.
 10. ЗАМІНА СТОРОНИ В ДОГОВОРІ
  1. Замовник має право передати повністю свої права та обов'язки за Договором іншій особі (новому Замовнику) лише за умови отримання письмової згоди Провайдера. Передача прав та обов'язків здійснюється лише за умови повної та беззастережної згоди нового Замовника з усіма положеннями та умовами цього Договору. Замовник зобов'язаний надати Провайдеру повні та достовірні дані про нового Замовника, для перереєстрації на нового Замовника облікового запису Замовника.
  2. Провайдера має право передати свої права та обов'язки за цим Договором третій особі (Правонаступнику). Погоджуючись з умовами цього Договору, Замовник надає свою попередню згоду на таке передачу прав  в обсязі та на умовах, які існуватимуть на момент заміни Провайдера в Договорі. 
 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором згідно із цим Договором та законодавством.
  2. Доступ до Програмного забезпечення надається відповідно до загальноприйнятого у світовій практиці принципу «як є» (As Is). Провайдер не гарантує, що функціональні можливості Програмного забезпечення відповідатимуть очікуванням Замовника та зможуть бути застосовані для конкретної мети Замовника.
  3. Провайдер не несе відповідальності перед Замовником за затримки та перебої в роботі Програмного забезпечення, що відбуваються прямо чи опосередковано з причин, що знаходиться поза сферою розумного контролю з боку Провайдера.
  4. Замовник погоджується, що для функціонування Програмного забезпечення використовується програмне забезпечення та обладнання, та послуги третіх осіб, і Провайдер не несе відповідальності за якість послуг та робіт цих третіх осіб.
  5. Замовник погоджується з тим, що жодне програмне забезпечення не вільне від помилок. Якщо під час використання Програмного забезпечення будуть виявлені помилки, Провайдер вживатиме заходи для їх виправлення протягом максимально коротких терміни. Сторони погоджуються, що точне визначення строку усунення помилки неможливо встановити, оскільки Програмне забезпечення тісно взаємодіє з програмами сторонніх розробників, і працездатність та час усунення проблеми повною мірою не залежать від Провайдера.
  6. Замовник погоджується з тим, що інтеграція в Програмне забезпечення та використання Компонентів третіх осіб здійснюється ним на свій власний розсуд і ризик. Провайдер не контролює зміст, якість, відповідність законодавству та очікуванням Клієнта Компонентів третіх осіб. Провайдер не несе відповідальності за зміст та результати встановлення або використання Компонентів третіх осіб, в тому числі за функціональні можливості Програмного забезпечення після їх встановлення. Провайдер не несе відповідальності за шкоду, заподіяну використанням або неможливістю використання будь-яких Компонентів третіх осіб.
  7. Провайдер не несе відповідальності перед Замовником за втрачений прибуток або вигоду, або за збитки через втрату доступу до Програмного забезпечення або можливості використовувати Програмне забезпечення, або переривання господарської діяльності Замовника, незалежно від причин і підстав виникнення таких збитків.
  8. У разі виникнення збоїв або перешкод у доступі Замовника до Програмного забезпечення понад 12 годин поспіль протягом однієї доби, Замовник має право на подовження періоду доступу до Програмного забезпечення на кількість часу, протягом якого існували такі збоїв або перешкоди у доступі згідно із умовами тарифного плану, який використовувався Замовником  під час існування зазначених збоїв або перешкод.
  9. Сторони погоджуються з тим, що Провайдер не гарантує безперебійне функціонування Програмного забезпечення, оскільки Програмне забезпечення тісно взаємодіє з програмами сторонніх розробників і третіх осіб.
 12. ФОРС-МАЖОР
  1. Сторони звільняються від відповідальності за затримку, прострочення або невиконання будь-яких зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що виникли після укладання Договору. До таких обставин, зокрема, належать: аварії, що спричинили порушення цілісності мережі Провайдера або відключення електроживлення активного обладнання мережі Провайдера; кібератаки, у тому числі DDoS-атаки; зовнішній вплив на електронні прилади; зовнішнє несанкціоноване втручання в електронну або цифрову мережу; відключення електроенергії; збої у постачанні електроенергії; стихійні лиха; природні та промислові катастрофи; громадянські заворушення; терористичні акти; військові дії або спеціальні воєнні операції; війна; прийняття органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями актів, що містять заборони чи обмеження щодо діяльності Сторони або Сторін за цим Договором, включаючи накладення на окремих громадян чи юридичних осіб санкцій; інші обставини, які неможливо було передбачити або запобігти розумними заходами, якщо такі обставини безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
  2. У разі настання обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором, строк виконання Сторонами таких зобов'язань відстрочується пропорційно до часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення їхніх наслідків, але не більше 60 (шістдесяти) календарних днів. У разі якщо обставини непереборної сили продовжують діяти 60 (шістдесяти) календарних днів, цей Договір припиняється на 61 (шістдесят перший) календарний день з дня настання  обставин непереборної сили без відшкодування збитків, пов’язаних із дією обставин непереборної сили, якщо інше не погоджено Сторонами у письмовій (електронній) формі.
 13. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
  1. Конфіденційна інформація означає всю інформацію, розкриту однією Стороною Договору іншій Стороні, яка є відомою обмеженому колу осіб (не перебуває у публічному доступі), та відповідає хоча би одній із наступних ознак:
    1. позначена як конфіденційна або
    1. обґрунтовано може вважатися комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, незалежно від того, чи позначено її як конфіденційну інформацію або комерційну таємницю, або
    1. клієнтські бази даних, договори, рахунки, банківська та фінансова інформація, бізнес-плани, маркетингові плани, технологія та технічна інформацію, інформація про об’єкти інтелектуальної власності, інформація про бізнес процеси.
  2. Конфіденційна інформація не включає:
    1. відомості, які є або стають загальновідомими, або перебувають у публічному доступі з причин, які не пов’язані з діями або бездіяльністю Сторони цього Договору;
    1. інформація, надана третім особам за попереднім письмовим дозволом Сторони цього Договору;
    1. відомості, розкриття яких є необхідним відповідно до вимог чинного законодавства. Такі відомості можуть бути надані тільки до органів або установ, належним чином уповноважених на витребування та отримання конфіденційної інформації, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
  3. Сторони зобов'язуються не передавати та не розголошувати третім особам Конфіденційну інформацію без попереднього письмового дозволу одна одної протягом усього строку дії Договору, а також протягом 5 (п'яти) років після закінчення дії Договору.
  4. Розголошення конфіденційної інформації означає, не обмежуючись, такі дії: опублікування її у пресі, передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації; поширення в мережі Інтернет або з використанням інших засобів телекомунікаційного зв`язку; викладення в заявах, листах, адресованих третім особам, повідомлення в публічних виступах, в електронних соціальних мережах; інші дії, які призводять до доступу третіх осіб до конфіденційної інформації. 
  5. Сторона, яка одержала конфіденційну інформацію, зобов’язана вживати належних та достатніх заходів для забезпечення її конфіденційності.
  6. Сторона, яка одержала конфіденційну інформацію, зобов’язується не використовувати конфіденційну інформацію з будь-якою іншою метою, окрім як для забезпечення виконання цього Договору.
  7. Сторона, яка одержала конфіденційну інформацію, зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію будь-якому своєму співробітнику або підряднику, окрім випадків, коли співробітник або підрядник потребує доступу до конфіденційної інформації в цілях забезпечення виконання цього Договору за умови наявності письмової угоди про нерозголошення конфіденційної інформації з таким співробітником або підрядником.
  8. Замовник погоджується з правом Провайдера агрегувати, систематизувати та аналізувати отриману від Замовника інформацію, після знеособлення цієї інформації, у тому числі конфіденційної, з метою створення інформаційно-аналітичних звітів різного роду та баз даних. Провайдер гарантує нерозповсюдження та збереження конфіденційної інформації, що міститься у звітах та базах даних відповідно до цього Договору та чинного законодавства. Власником виключних майнових прав на такі інформаційно-аналітичні звіти та бази даних, як на об'єкти інтелектуальної власності, є Провайдер.
 14. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  1. Умови та порядок обробки Провайдером персональних даних регулюється Політикою конфіденційності, яка розміщена за на вебсторінці  https://ua.uspacy.partners/privacy-policy/.
  2. У випадку, якщо Замовник надає Провайдеру персональні дані третіх осіб, Замовник підтверджує, що ним отримані від таких осіб письмові згоди на обробку Провайдером їхніх персональних даних.
 15. КОНТЕНТ
  1. Замовник несе повну відповідальність за зміст, безпечність та відповідність Контенту законодавству та погоджується, що Провайдер не контролює і не перевіряє Контент. Замовник погоджується, що він несе виключну відповідальність за весь Контент, який завантажено або згенеровано або який зберігається в Просторі Замовника.
  2. Замовник має право завантажувати та зберігати у Просторі Контент, загальний об’єм якого не перевищує максимальний показник, передбачений відповідним тарифним планом.
  3. Замовник уповноважує Провайдера на регулярне резервне копіювання Контенту Замовника, включаючи персональні дані. Замовник погоджується, що, незважаючи на регулярне резервне копіювання Контенту, Провайдер не гарантує збереження, цілісність та не пошкодженість Контенту Замовника. Пошкодження Контенту Замовника може виникнути, зокрема, до резервного копіювання або під час виконання резервного копіювання. Провайдер намагатиметься усунути будь-які відомі чи виявлені проблеми, які можуть вплинути на резервне копіювання Контенту. При цьому Замовник визнає, що Провайдер не несе відповідальності за цілісність Контенту або неможливість успішного відновлення Контенту до придатного для використання стану. Замовник погоджується зберігати повну та точну копію Контенту у місці, незалежному від Провайдера.
 16. ПРАВО ТА СУД
  1. До цього Договору застосовується право України.
  2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішується судами України відповідно до чинного законодавства України.
 17. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
  1. Адресами для обміну інформацією та документацією, необхідною для виконання цього договору є:
    Для Замовника
   1. адреса електронної пошти, вказана Замовником під час реєстрації облікового запису.
    Для Провайдера
   1. адреса електронної пошти Провайдера: ua@uspacy.com
   2. поштова адреса Провайдера: 01001, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Велика Житомирська, будинок 21, офіс 3
  2. Усі повідомлення та документи надсилаються лише за вказаними Сторонами адресами. Замовник несе відповідальність за не отримання будь-яких повідомлень від Провайдера у випадку, якщо адреса вказана помилково або змінена, і Замовник не повідомив Провайдеру нову адресу електронної пошти.
  3. Сторони домовилися, що рахунки, акти,  додатки, інші первинні документи (за виключенням обмежень, встановлених законодавством) можуть оформлюватися в електронному вигляді та підписуватися уповноваженими представниками Сторін із застосуванням кваліфікованого електронного підпису з подальшим обміном в сервісі (системі) електронного документообігу.  Сторони домовились, що використання ними печатки при підписанні електронних документів не є необхідним. Використання кваліфікованого електронного підпису та електронний документообіг здійснюються Сторонами в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України.
 18. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВАЙДЕРА

  ТОВ «ЮСПЕЙСІ»

  Код ЄДРЮОФОП: 44672033

  Юридична адреса: 01001, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Велика Житомирська, будинок 21, офіс 3

  Вебсайт: https://ua.uspacy.partners

  Email: ua@uspacy.com